Jesse Lingard & hành trình đi tìm sự…

Bóng đá cũng như cuộc sống, luôn có những người kỳ lạ chỉ xuất hiện vào những thời khắc không ngờ tới như Jesse Lingard. (KeoTheThao.com) - Thật vậy, với trình độ của mình, được…